Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2011

lolololollo
lolololollo
5017 6ef8
Reposted fromkitana kitana viameovv meovv
lolololollo
8176 63a2
lolololollo
0592 ba02
Nadal za daleko.
Reposted frompesy pesy viaparadisecircus paradisecircus
lolololollo
3727 54f9
lolololollo
lolololollo
8304 7f7e
5251 7d14
lolololollo
Kochać, to dać komuś władzę, by mógł cię zabić.
— Michel Schneider
Reposted fromohshit ohshit viayeah yeah
lolololollo
lolololollo
7003 661f
Reposted fromchudosc chudosc viazabka zabka
lolololollo

November 21 2011

lolololollo
Reposted fromirrational irrational

November 13 2011

lolololollo
Siadam obok na łóżku i przeciągam palcem po jej plecach, mocno, zagłębiając go w skórę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzabka zabka viaamlady amlady
lolololollo
7165 9cbf
Reposted fromDisneyPrincesses DisneyPrincesses viamisery misery
lolololollo
3414 59b5
lolololollo
lolololollo
Faceci nie rozumieją, że dziewczęta nie pragną seksu tak bardzo. Lubią się przytulać i być dotykane... biodra, plecy brzuch, uda. Kochają pocałunki  w szyję i pocałunki w ogóle. Lubią czułe słowa i czułe milczenie. Bliskość.
— ams
Reposted fromfendi fendi viameovv meovv
lolololollo
(...) Malwina utleniła się szybko as well i z tego, co wiem, pojechała do Islandii. Nie mam pojęcia dlaczego, może z powodu pogody, a może była fanką Sigur Ros.
— Piotr Czerwiński, Przebiegum życiae
Reposted fromkropki kropki viakatarzyna katarzyna
lolololollo
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl